வேற்றுமை, அடைமொழி பற்றி பார்ப்போம்

தமிழுக்கு அளப்பரிய பெருமை என்றால் அது அதனுடைய தனித்துவம் தான். அந்த தனித்துவத்தை மிகவும் அழகு படுத்தி காட்டுவதே இந்த வேற்றுமை உருபு ஆகும். உதாரணத்திற்கு பெயரை வேறுபடுத்திக் காட்டும் உருபு வேற்றுமை உருபு எனப்படும்.[...]

Read More

மரபுச் சொற்கள்(genealogies) என்றால் என்ன?

மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன? மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன: நம் முன்னோர் எப்பொருளை எச்சொல்லால் குறித்து வழங்கினார்கள் ஓ அப்பொருளை சொல்லால் குறிப்பதே மரபு எனப்படும். மரபுச் சொற்கள் நம் தமிழ் பாரம்பரியத்தின் ஒரு[...]

Read More