எம்மை கவர்ந்த கவி – புரட்சிக்கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

எம்மை கவர்ந்த கவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் "கன்னல் பொருள் தரும் தமிழே நீ ஓர் பூக்காடு நானோர் தும்பி!" என்று தமிழ் காதல் கொண்டு "உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு" என்ற கொள்கையை உயிர் மூச்சாய்[...]

Read More

முற்றியலுகரம் (muṟṟiyal-ukaram) என்றால் என்ன?

Make an appointment with a Tamil Tutor Facebook Twitter Youtube Instagram Tumblr முற்றியலுகரம் என்றால் என்ன? (Definition by Tamil Lexicon: முற்றியலுகரம் (muṟṟiyal-ukaram)  , n. id. + இயல்-[...]

Read More