குறள் எண் : 1 -Thirukural

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு ( குறள் எண் : 1 )

Read More