வழக்கு என்பது யாது?

வழக்கு என்பது யாது?என் அம்மா அடிக்கடி பின்வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார்கள். அவை யாதெனில்சீக்கிரமா படுக்கையிலிருந்து எழுந்திரு!நல்லா சாப்பிடு!நல்ல மதிப்பெண் வாங்கணும்!பொண்ணுக்கு காலாகாலத்தில் கல்யாணம் முடிக்கணும்!இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நாமும் தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். எதற்காக[...]

Read More