வேற்றுமை, அடைமொழி பற்றி பார்ப்போம்

தமிழுக்கு அளப்பரிய பெருமை என்றால் அது அதனுடைய தனித்துவம் தான். அந்த தனித்துவத்தை மிகவும் அழகு படுத்தி காட்டுவதே இந்த வேற்றுமை உருபு ஆகும். உதாரணத்திற்கு பெயரை வேறுபடுத்திக் காட்டும் உருபு வேற்றுமை உருபு எனப்படும்.[...]

Read More