சிங்கம் முழங்கும் – சில மரபுச் சொற்கள் உங்கள் பார்வைக்காக!

சிங்கம் முழங்கும் -சில மரபுச் சொற்கள் உங்கள் பார்வைக்காக ஏற்கனவே மரபுச்சொற்களை பற்றி பார்த்தோம் அதில் நாம் குறிப்பிட்டது யானைக்குட்டி, யானைக்கன்று. யானைக்குட்டி என்பது மரபு பிறழ்ந்த சொல். யானைக்கன்று என்பதே மரபுச்சொல். முன்னோர் இச்சொல்லை[...]

Read More

மரபுச் சொற்கள்(genealogies) என்றால் என்ன?

மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன? மரபுச் சொற்கள் என்றால் என்ன: நம் முன்னோர் எப்பொருளை எச்சொல்லால் குறித்து வழங்கினார்கள் ஓ அப்பொருளை சொல்லால் குறிப்பதே மரபு எனப்படும். மரபுச் சொற்கள் நம் தமிழ் பாரம்பரியத்தின் ஒரு[...]

Read More